Pracuj na jasnych zasadach jako Compliance Manager Polska, Wielkopolskie, Poznań
< Powrót
Do ustalenia
Umowa o pracę
Praca w centrum Poznania
Jasne zadania
 • Do Twoich codziennych zadań należeć będzie wdrożenie i zapewnienie systemu zarządzania zgodnością według obowiązujących przepisów prawa, standardów i regulacji dotyczących nadzoru wewnętrznego w IPF Group
 • Będziesz odpowiedzialny/a za identyfikowanie, ocenianie i minimalizowanie ryzyka niezgodności działalności Spółki z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi oraz przepisami branżowymi na rynku polskim, rynkach UE oraz zgodności z dyrektywami wewnątrzunijnymi
 • Ważnym elementem Twojej pracy będzie identyfikowanie potencjału i możliwości rozwoju biznesu IPF Group na nowych rynkach międzynarodowych w zakresie lokalnych regulacji prawnych oraz rekomendowanie najlepszych rozwiązań Zarządowi IPF Group
 • W zakres Twoich obowiązków wchodzić będzie współpraca z firmami i instytucjami zewnętrznymi (m.in. kancelarie prawne, firmy doradcze, instytucje branżowe, izby handlowe)
 • Będziesz odpowiedzialny/a za opiniowanie i nadzorowanie zgodności umów zawieranych z klientami i pracownikami oraz podmiotami współpracującymi
 • W zakresie Twoich obowiązków będzie przeprowadzanie wewnętrznych kontroli i wdrażanie działań prewencyjnych wraz z narzędziami, mającymi na celu budowanie kultury compliance
Jasne oczekiwania
 • Kilkuletnie doświadczenie we wdrażaniu i realizacji polityki compliance
 • Praktyczna znajomość standardów i narzędzi wykorzystywanych w tworzeniu polityki compliance
 • Umiejętność poruszania się w przepisach prawa, praktycznego ich stosowania i rekomendowania najlepszych rozwiązań kadrze zarządzającej w celu realizacji celów biznesowych
 • Doświadczenie w analizowaniu i opracowywaniu zasad i procedur
 • Bardzo dobre rozumienie aspektów finansowych i działalności operacyjnej
 • Motywacja, zaangażowanie i pozytywne nastawienie do pojawiających się wyzwań
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze
 • Dobra znajomość języka angielskiego (min. B2)
Więcej ofert dla Ciebie? Pewnie, że tak!
Aplikuj